Công trình nhỏ, nhưng số dư tạm ứng đã lên đến hàng trăm triệu đồng

UBND huyện Hướng Hóa yêu cầu thu hồi số tiền tạm ứng. Ảnh: LC.
UBND huyện Hướng Hóa yêu cầu thu hồi số tiền tạm ứng. Ảnh: LC.
UBND huyện Hướng Hóa yêu cầu thu hồi số tiền tạm ứng. Ảnh: LC.
Lên top