Công trình nghìn tỉ của Bộ NNPTNT: Đội vốn, chậm, gây thiệt hại cho dân

Công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Pách thượng đang đội vốn, xây dựng dang dở. Ảnh: Bảo Trung
Công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Pách thượng đang đội vốn, xây dựng dang dở. Ảnh: Bảo Trung
Công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Pách thượng đang đội vốn, xây dựng dang dở. Ảnh: Bảo Trung
Lên top