Công trình khẩu hiệu gần 11 tỉ đồng: Nhà thầu "quen mặt", 3 Sở vào cuộc kiểm tra

Lên top