Công trình ‘giải khát’ cho Ninh Thuận chuẩn bị được nghiệm thu

Cụm Công trình hồ chứa Sông Cái đã hoàn thành 98% khối lượng. Ảnh: Huỳnh Hải.
Cụm Công trình hồ chứa Sông Cái đã hoàn thành 98% khối lượng. Ảnh: Huỳnh Hải.
Cụm Công trình hồ chứa Sông Cái đã hoàn thành 98% khối lượng. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top