Công trình Đập Đá nát sau lũ: Vì tính thẩm mỹ nên chọn bê tông nhựa để đổ mặt đường

Mặt đường Đập Đá bị bong tróc tổng diện tích khoảng 150m2, ước tính thiệt hại khoảng 90 triệu đồng. Ảnh: NĐT
Mặt đường Đập Đá bị bong tróc tổng diện tích khoảng 150m2, ước tính thiệt hại khoảng 90 triệu đồng. Ảnh: NĐT
Mặt đường Đập Đá bị bong tróc tổng diện tích khoảng 150m2, ước tính thiệt hại khoảng 90 triệu đồng. Ảnh: NĐT
Lên top