Công trình chục tỉ bỏ hoang ở Vân Đồn: Không rõ ai quản lý

Ngôi nhà kiên cố nhưng bỏ hoang từ lúc xây dựng xong vào năm 2005. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngôi nhà kiên cố nhưng bỏ hoang từ lúc xây dựng xong vào năm 2005. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngôi nhà kiên cố nhưng bỏ hoang từ lúc xây dựng xong vào năm 2005. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top