Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai của Việt Nam đang có khoảng trống lớn

Mưa lũ diễn biến phức tạp ở Yên Bái.
Mưa lũ diễn biến phức tạp ở Yên Bái.
Mưa lũ diễn biến phức tạp ở Yên Bái.
Lên top