Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đà Nẵng vẫn cần nhiều nỗ lực

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đà Nẵng vẫn cần nhiều nỗ lực. Ảnh: Tuổi trẻ Đà Nẵng
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đà Nẵng vẫn cần nhiều nỗ lực. Ảnh: Tuổi trẻ Đà Nẵng
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đà Nẵng vẫn cần nhiều nỗ lực. Ảnh: Tuổi trẻ Đà Nẵng
Lên top