Công tác bình đẳng giới có những chuyển biến tích cực

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh Tống Giáp.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh Tống Giáp.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh Tống Giáp.
Lên top