Công phu nghề huấn luyện trâu chọi ở Đồ Sơn

Nghề huấn luyện trâu chọi lắm công phu của người dân Đồ Sơn (Hải Phòng). Ảnh MD
Nghề huấn luyện trâu chọi lắm công phu của người dân Đồ Sơn (Hải Phòng). Ảnh MD
Nghề huấn luyện trâu chọi lắm công phu của người dân Đồ Sơn (Hải Phòng). Ảnh MD
Lên top