Công nhân vay tiêu dùng: Vay một lần là… sợ

Quảng cáo cho vay tiêu dùng anh T nhận được. Ảnh: Anh T cung cấp
Quảng cáo cho vay tiêu dùng anh T nhận được. Ảnh: Anh T cung cấp
Quảng cáo cho vay tiêu dùng anh T nhận được. Ảnh: Anh T cung cấp
Lên top