Công nhân Trung Quốc về Tết chưa trở lại Cty Formosa

Công ty FHS kiểm soát chặt chẽ người ra, vào công ty bằng việc đo thân nhiệt nhằm phòng dịch COVID - 19
Công ty FHS kiểm soát chặt chẽ người ra, vào công ty bằng việc đo thân nhiệt nhằm phòng dịch COVID - 19
Công ty FHS kiểm soát chặt chẽ người ra, vào công ty bằng việc đo thân nhiệt nhằm phòng dịch COVID - 19
Lên top