Công nhân thuỷ nông Hà Nội bị nợ lương kéo dài: DN phải đi vay để trả lương

Do lương thấp, bị chậm lương, để tiết kiệm, anh chị em Đội thủy nông số 4, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy hái rau trong khuôn viên để cải thiện bữa ăn trưa. Ảnh: Lâm Thảo
Do lương thấp, bị chậm lương, để tiết kiệm, anh chị em Đội thủy nông số 4, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy hái rau trong khuôn viên để cải thiện bữa ăn trưa. Ảnh: Lâm Thảo
Do lương thấp, bị chậm lương, để tiết kiệm, anh chị em Đội thủy nông số 4, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy hái rau trong khuôn viên để cải thiện bữa ăn trưa. Ảnh: Lâm Thảo
Lên top