Công nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3 bị cô lập, lương thực chỉ còn đủ 1 ngày

Khu vực lối vào Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: Tùng Giang.
Khu vực lối vào Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: Tùng Giang.
Khu vực lối vào Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top