Công nhận mại dâm là nghề hợp pháp: Vẫn tranh luận ngược - xuôi

Tranh luận có nên coi mại dâm là một nghề hợp pháp hay không vẫn chưa ngã ngũ. Ảnh: PV
Tranh luận có nên coi mại dâm là một nghề hợp pháp hay không vẫn chưa ngã ngũ. Ảnh: PV
Tranh luận có nên coi mại dâm là một nghề hợp pháp hay không vẫn chưa ngã ngũ. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top