Công nhận liệt sĩ với 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh vì truy bắt đua xe

Công nhận liệt sĩ với 2 chiến sĩ công an quận Sơn Trà hy sinh vì truy bắt đua xe.
Công nhận liệt sĩ với 2 chiến sĩ công an quận Sơn Trà hy sinh vì truy bắt đua xe.
Công nhận liệt sĩ với 2 chiến sĩ công an quận Sơn Trà hy sinh vì truy bắt đua xe.
Lên top