Công nhân khu công nghiệp trên địa bàn Hải Dương sẽ đi làm thế nào?

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm ở Khu công nghiệp Cẩm Giàng. Ảnh: CDC Hải Dương
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm ở Khu công nghiệp Cẩm Giàng. Ảnh: CDC Hải Dương
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm ở Khu công nghiệp Cẩm Giàng. Ảnh: CDC Hải Dương
Lên top