Công nhận kết quả xét nghiệm trên ứng dụng Bluezone ở chốt kiểm dịch

Người dân làm thủ tục khai báo y tế tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân làm thủ tục khai báo y tế tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân làm thủ tục khai báo y tế tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top