Công nhận kết quả học qua Internet, trên truyền hình: Hướng đi phù hợp

Học sinh học bài qua Internet. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh học bài qua Internet. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh học bài qua Internet. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top