Công nhân gấp rút nâng cấp đê sông Bùi trước mùa mưa bão 2019

Công nhân gấp rút thi công các công trình bảo đảm an toàn đê điều. Ảnh: QT.
Công nhân gấp rút thi công các công trình bảo đảm an toàn đê điều. Ảnh: QT.
Công nhân gấp rút thi công các công trình bảo đảm an toàn đê điều. Ảnh: QT.
Lên top