Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công nghệ thông tin cần phải được đặc biệt coi trọng

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh (thứ ba từ trái sang) trao Huân chương Lao Động hạng Nhất cho 
Ban Thực hiện chính sách BHXH. Ảnh: Thanh Hằng
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh (thứ ba từ trái sang) trao Huân chương Lao Động hạng Nhất cho Ban Thực hiện chính sách BHXH. Ảnh: Thanh Hằng
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh (thứ ba từ trái sang) trao Huân chương Lao Động hạng Nhất cho Ban Thực hiện chính sách BHXH. Ảnh: Thanh Hằng
Lên top