Công nghệ giúp việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 còn khoảng 30 giây

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Anh Tú.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Anh Tú.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Anh Tú.
Lên top