Công khai tên người tố cáo: Hiệu trưởng chỉ phải rút kinh nghiệm

Mặc dù trường THPT TX Bình Long chi sai mục đích tiền dạy thêm, nhưng vẫn được Sở GD-ĐT Bình Phước bỏ qua. Ảnh: PV
Mặc dù trường THPT TX Bình Long chi sai mục đích tiền dạy thêm, nhưng vẫn được Sở GD-ĐT Bình Phước bỏ qua. Ảnh: PV
Mặc dù trường THPT TX Bình Long chi sai mục đích tiền dạy thêm, nhưng vẫn được Sở GD-ĐT Bình Phước bỏ qua. Ảnh: PV
Lên top