Công khai kết quả điều tra về “Tịnh thất Bồng Lai”

Nơi tự xung "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: K.Q
Nơi tự xung "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: K.Q
Nơi tự xung "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: K.Q
Lên top