Cộng đồng lên tiếng là chỗ dựa lớn với nạn nhân bị bạo lực tình dục

Chuyên gia về giới cho biết, việc lên tiếng của cộng đồng là điều kiện đủ để xã hội bảo vệ phụ nữ trước BLTD
Chuyên gia về giới cho biết, việc lên tiếng của cộng đồng là điều kiện đủ để xã hội bảo vệ phụ nữ trước BLTD
Chuyên gia về giới cho biết, việc lên tiếng của cộng đồng là điều kiện đủ để xã hội bảo vệ phụ nữ trước BLTD
Lên top