Cộng đồng khởi nghiệp bằng "thần dược": Thông tin từ phòng y tế quận

Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise do ông Nguyễn Thanh Phong (thứ 3 từ trái sang) sáng lập rất biết cách tô vẽ tên tuổi hòng chiêu dụ người trẻ tham gia.
Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise do ông Nguyễn Thanh Phong (thứ 3 từ trái sang) sáng lập rất biết cách tô vẽ tên tuổi hòng chiêu dụ người trẻ tham gia.
Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise do ông Nguyễn Thanh Phong (thứ 3 từ trái sang) sáng lập rất biết cách tô vẽ tên tuổi hòng chiêu dụ người trẻ tham gia.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top