Công đoàn yêu cầu chủ doanh nghiệp thanh toán tiền nợ BHXH cho NLĐ

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình đăng ký tìm việc làm. Ảnh: T.B
Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình đăng ký tìm việc làm. Ảnh: T.B
Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình đăng ký tìm việc làm. Ảnh: T.B
Lên top