Công đoàn Điện lực Đắk Nông: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng người lao động

Công đoàn Cty Điện lực Đắk Nông tặng quà các cháu con CBCNV bị bệnh hiểm nghèo.
Công đoàn Cty Điện lực Đắk Nông tặng quà các cháu con CBCNV bị bệnh hiểm nghèo.
Công đoàn Cty Điện lực Đắk Nông tặng quà các cháu con CBCNV bị bệnh hiểm nghèo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top