Công điện yêu cầu ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão

Vị trí và hướng đi của vùng áp thấp. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của vùng áp thấp. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của vùng áp thấp. Ảnh: NCHMF
Lên top