Công điện triển khai ứng phó với cơn bão số 6

Cây cối ngã đổ do giông lốc ảnh hưởng bão số 6 ở Lào Cai (LĐO)
Cây cối ngã đổ do giông lốc ảnh hưởng bão số 6 ở Lào Cai (LĐO)
Cây cối ngã đổ do giông lốc ảnh hưởng bão số 6 ở Lào Cai (LĐO)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM