Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó với mưa lũ

BCĐ Trung ương PCTT cử đoàn công tác lên Hòa Bình kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ lụt, xả lũ ở Hòa Bình. Ảnh: BCĐ
BCĐ Trung ương PCTT cử đoàn công tác lên Hòa Bình kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ lụt, xả lũ ở Hòa Bình. Ảnh: BCĐ