Công dân từ Nhật Bản trở về dương tính với SARS-CoV-2 tiếp xúc nhiều người

Công dân từ Nhật Bản trở về Quảng Nam dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Công dân từ Nhật Bản trở về Quảng Nam dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Công dân từ Nhật Bản trở về Quảng Nam dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top