TP.HỒ CHÍ MINH:

Công chức, viên chức háo hức... chờ tăng thu nhập

Theo kế hoạch của TPHCM, trong năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng thêm thu nhập 0,6 lần.
Theo kế hoạch của TPHCM, trong năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng thêm thu nhập 0,6 lần.
Theo kế hoạch của TPHCM, trong năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng thêm thu nhập 0,6 lần.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM