Công bố trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính Thành phố Thủ Đức

Nơi làm việc của HĐND, UBND Thành phố Thủ Đức đặt tại số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi.  Ảnh: H.K
Nơi làm việc của HĐND, UBND Thành phố Thủ Đức đặt tại số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi. Ảnh: H.K
Nơi làm việc của HĐND, UBND Thành phố Thủ Đức đặt tại số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi. Ảnh: H.K
Lên top