Công bố SGK lớp 1 mới: 4/5 bộ sách là của Nhà xuất bản Giáo dục

Sách giáo khoa lớp 1 mới từ năm học 2020 - 2021 sẽ có nhiều bộ để lựa chọn (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sách giáo khoa lớp 1 mới từ năm học 2020 - 2021 sẽ có nhiều bộ để lựa chọn (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sách giáo khoa lớp 1 mới từ năm học 2020 - 2021 sẽ có nhiều bộ để lựa chọn (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top