Công bố những việc làm ngay sau khi thành lập Thành phố Thủ Đức

Đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2) - điểm đen tai nạn giao thông ở Thành phố Thủ Đức sẽ được mở rộng trong thời gian tới.  Ảnh; Minh Quân
Đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2) - điểm đen tai nạn giao thông ở Thành phố Thủ Đức sẽ được mở rộng trong thời gian tới. Ảnh; Minh Quân
Đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2) - điểm đen tai nạn giao thông ở Thành phố Thủ Đức sẽ được mở rộng trong thời gian tới. Ảnh; Minh Quân
Lên top