Công bố nền tảng trực tuyến xây dựng chiến lược khoa học công nghệ

Chiến lược khoa học công nghệ Việt Nam 2045. Ảnh chụp màn hình
Chiến lược khoa học công nghệ Việt Nam 2045. Ảnh chụp màn hình
Chiến lược khoa học công nghệ Việt Nam 2045. Ảnh chụp màn hình
Lên top