Công bố kết quả xét nghiệm về bọt tuyết trắng xóa nổi trên sông ở Hà Nam

Theo kết quả xét nghiệm, hàm lượng amoni trong nước sông tại Hà Nam gấp 70 lần cho phép. Ảnh: CH.
Theo kết quả xét nghiệm, hàm lượng amoni trong nước sông tại Hà Nam gấp 70 lần cho phép. Ảnh: CH.
Theo kết quả xét nghiệm, hàm lượng amoni trong nước sông tại Hà Nam gấp 70 lần cho phép. Ảnh: CH.
Lên top