Công bố đường dây nóng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

Trung tâm hành chính công Bạc Liêu, đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu.
Trung tâm hành chính công Bạc Liêu, đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu.
Trung tâm hành chính công Bạc Liêu, đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu.
Lên top