Công bố đường dây nóng phản ánh giao thông đi lại dịp Tết Dương lịch

Công bố 12 đường dây nóng phản ánh giao thông đi lại dịp Tết Dương lịch. Ảnh ĐT
Công bố 12 đường dây nóng phản ánh giao thông đi lại dịp Tết Dương lịch. Ảnh ĐT
Công bố 12 đường dây nóng phản ánh giao thông đi lại dịp Tết Dương lịch. Ảnh ĐT
Lên top