Công bố điểm thi lớp 10 tại TPHCM: Trên 86% bài thi môn Văn đạt điểm 5 trở lên