Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công bố chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46