Công bố các bộ sách giáo khoa mới: Minh bạch lựa chọn, tránh “lợi ích nhóm”

Từ năm học 2020-2021, sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa để các tỉnh, thành phố lựa chọn áp dụng cho chương trình giáo dục phổ thông của địa phương (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Từ năm học 2020-2021, sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa để các tỉnh, thành phố lựa chọn áp dụng cho chương trình giáo dục phổ thông của địa phương (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Từ năm học 2020-2021, sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa để các tỉnh, thành phố lựa chọn áp dụng cho chương trình giáo dục phổ thông của địa phương (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top