Công bố 20 sáng kiến phát triển bền vững vì cộng đồng

Ban tổ chức công bố sáng kiến phát triển bền vững vì cộng đồng. Ảnh HH
Ban tổ chức công bố sáng kiến phát triển bền vững vì cộng đồng. Ảnh HH
Ban tổ chức công bố sáng kiến phát triển bền vững vì cộng đồng. Ảnh HH
Lên top