Công bố 2 loài côn trùng mới tại Việt Nam

Loài cánh cứng mới được đặt tên khoa học là Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018 - Ảnh: vast.ac.vn
Loài cánh cứng mới được đặt tên khoa học là Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018 - Ảnh: vast.ac.vn
Loài cánh cứng mới được đặt tên khoa học là Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018 - Ảnh: vast.ac.vn
Lên top