Công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2020

Hình ảnh Hồ Gươm Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà
Hình ảnh Hồ Gươm Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà
Hình ảnh Hồ Gươm Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top