Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Các gương mặt trẻ trong danh sách đề cử. Ảnh: TP
Các gương mặt trẻ trong danh sách đề cử. Ảnh: TP