Công binh chuẩn bị tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng công binh chỉ còn cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13km. Ảnh: Hoàng Quân
Lực lượng công binh chỉ còn cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13km. Ảnh: Hoàng Quân
Lực lượng công binh chỉ còn cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13km. Ảnh: Hoàng Quân
Lên top