Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công an vực dậy xã nghèo nhất huyện

 Ông Lý Văn Đức và đàn bò gây dựng được. Ảnh: VŨ TOÀN
Ông Lý Văn Đức và đàn bò gây dựng được. Ảnh: VŨ TOÀN