Công an Vĩnh Long mang “ATM gạo” lưu động đến với người dân

Công an mang ATM gạo về cho người dân. Ảnh: S.H
Công an mang ATM gạo về cho người dân. Ảnh: S.H
Công an mang ATM gạo về cho người dân. Ảnh: S.H
Lên top